Народно читалище

pk2229 cover

Името на проекта подсказва и основната идея на неговия екип, а именно да представи село Пожарево не просто като място на картата и като пощенски код, а да разкрие част от неговата културна и фолклорна идентичност и да затвърди създадените вече връзки между поколенията за съхраняване на местните културни ценности. В днешния свят на развити комуникации без граници, малкото село и неговите жители имат възможност да бъдат пълноценна част от културната динамика.

Проектът се осъществява от местен творчески екип, който е сформиран на доброволен принцип, а участниците са от различни поколения. Създаването на информационен продукт на три езика ще улесни достъпа до информация за селото и неговите жители. Използването на съвременни комуникационни канали е предпоставка за непрекъснато обновяване на тази информация и за привличане на нови приятели от различни възрасти и националности.

Макар и малко, село Пожарево търси и изгражда своя потенциал за развитие и се стреми да привлече обществения интерес към онези дейности, запомнени от поколенията и живи и до днес.

Проектът „ПК 2229 или Пожарево“ цели да запази, документира, представи и популяризира част от най-характерните, предавани през поколения наред традиционни обреди, занаяти и фолклор на жителите на село Пожарево пред широка аудитория в България и по света.

Малкото село Пожарево, благодарение на читалището си и на живото наследство в лицето на носителите на традициите - възрастните Пожаревци, още пази магията на замесване на хляб с квас, на автентичния шопски танц, на подрязването на лозите и приготвянето на червено вино, на тайната на изцелението в нощта преди деня на Св. Илия на поляната пред останките на стария параклис Св. Илия и на огъня на сламения оратняк, който гони злите сили вън от селото на Сирни Заговезни.

Обичайното спазване на тези традиции е нещо тайнствено за местните жители, а за забързания градски човек - необичайно. Но то е част от корените на всички нас. Настоящият проект ще допринесе тези „корени“ да бъдат документирани и представени в съвременна форма, както за българския народ, така и за света.

Видео на проекта: https://youtu.be/Rm3Qr86eYik

 

Share